1.ความโปร่งใสด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม  EBIT 1 - 4 

2.การเปิดเผยกิจกรรมหลัก ตาม EBIT 5 - 7

3.การกำหนดมาตรการ กลไกในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร EBIT 8

4.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม EBIT 9

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now